Archive for the Бөмбөрцөгийн тухай Category

Дижитал хадгаламж

Posted in Бөмбөрцөгийн тухай with tags on April 16, 2012 by Tseveen

Дижитал хадгаламэ

Бидний дижитал хэлбэрээр орших дуу хөгжим киног хэрхэн хадгалсаар ирсэн бэ

Advertisements